gumipark.hu logó

Általános szerződési feltételek

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Gumipark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves K. krt 12-14.

Ügyfélszolgálat: 1097 Budapest, Könyves K. krt 12-14.

Telefonszáma: +36 20 500 0033

E-mail cím: ugyfelszolgalat@gumipark.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-969978

Nyilvántartó bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék , mint cégbíróság

Adószám: 23531695-2-43

 

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1.        A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a https://gumipark.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. Az Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.

2.2.        Az Ügyfél lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

2.2.1.     Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést a Gumiparkkal.

2.2.2.     Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és e körben köt szerződést az Gumiparkkal. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben a Gumipark által üzemeltetett webáruház űrlapján kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3.        Az Online áruházban történő vásárlás a Webáruházon keresztül online vagy  telefonon,  lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

2.4.        Az Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

2.5.        A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítését megelőző két munkanappal 16.00 óráig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Gumipark azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető. Ha a megrendelés már átadásra került a futárszolgálat részére, a módosítás már nem lehetséges.

2.6.        A szerződés nyelve magyar.

2.7.        A Gumipark semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2.8.        Ügyfélszolgálat: Gumipark Kft.

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1097 Budapest, Könyves K. krt 12-14.

Telefon: +36 20 500 0033

Internet cím:  www.gumipark.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@gumipark.hu

 1. ÚJ GUMIABRONCSAINK ÉVJÁRATA

 

3.1.        Gumipark a gumiabroncsok évjáratát illetően, az újgyártású abroncsokra a legfeljebb 36 hónapos életkort garantálja.. A 36 hónapon túli gyártási idővel rendelkező abroncsokat külön "DOT" jelöléssel látjuk el.

 

 1. REGISZTRÁCIÓ

4.1.        A Regisztrációra a Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével, vagy a fizetési folyamatba beágyazva kerülhet sor. A Regisztráció menüpont alatt egy valós e-mail cím, név és egy választott jelszó megadása szükséges. Az adatok megadását követően a Regisztráció létrejön, amiről a megadott e-mail címre visszaigazoló üzenetet küldünk. Amennyiben az Ügyfél a Kosár oldalról vásárlási és fizetési szándékkal továbblép, abban az esetben a Regisztráció egyszerűsített módon, csak egy valós e-mail cím megadásával is végrehajtható. Az Ügyfél részére a megadott e-mail címre ebben az esetben visszaigazoló üzenetet küldünk. ami tartalmaz egy jelszó beállítására szolgáló hivatkozást is. Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Ügyfél felelős azért, hogy olyan email címmel regisztráljon a weboldalra, illetve olyan email címet adjon meg, amely tekintetében rendelkezni jogosult.

4.2.        A Gumiparkot az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Gumiparkot nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Gumiparknak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Gumipark minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes menü linkre kattintást követően elérhető Adataim menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Gumiparkot a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Ügyfél az esetleges regisztrációval kapcsolatos adatváltozásait köteles a Gumiparknak bejelenteni, vagy pedig az adatmódosításokat személyes elvégezni.

4.3.        Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Gumipark köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód. További információkat ezzel kapcsolatban a Gumipark adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz.

4.4.        A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Gumiparkot.

4.5.        Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Ügyfél köteles a személy adatait folyamatosan frissíteni és adatváltozás esetén azt a Szolgálató részére bejelenti, amennyiben az a teljesítéshez vagy egyéb jogos érdek érvényesítéséhez szükséges.

 1. MEGRENDELÉS

5.1.        A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni, a gumiabroncsokhoz használati utasítás nem kerül mellékelésre. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék - ahol ezt a jogszabályok előírják - használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1. pontban találja.

5.2.        A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is már tartalmazza (bruttó vételár). A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

5.3.        A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Gumipark fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. Online bankkártyával történő fizetés kezdeményezésekor, az elektronikus fizetési értesítő kiküldése és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

5.4.        Amennyiben a Gumipark minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, ide értve a feltűnő értékaránytalanságot is, valamint  esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Gumipark nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Ügyfelet ezen elállási jog indokolás nélkül megilleti. Árváltozás után az árra történő reklamáció esetén nem fogadja el Szolgáltató a weboldalnak a keresőkben tárolt változatát. Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy az árösszehasonlító portálokon, árukereső oldalakon (pl. árgép, árukereső, stb) a termékek mellett megjelenő árak - az eltérő időben történő frissítések miatt - esetenként eltérhetnek. Minden esetben a weboldalunkon szereplő árak az érvényesek.

5.5.        A megrendelést a Gumipark Weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Gumiparktól.) A Gumiparkot az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Megrendelés feladására az Online áruházban a regisztrációt követő bejelentkezés, majd a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Weboldalra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Tovább a fizetési módokhoz” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez. A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

5.6.        Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Gumipark részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).

5.7.        Az Ügyfél rendelését a fenti webes rendelés adatainak megadásával telefonon is leadhatja.

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

6.1.        Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Gumipark késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Gumiparkhoz megérkezett. A rendeléseket a visszaigazoló e-mail megküldését követően minden esetben telefonon is egyeztetjük, a rendelés az egyeztetést követően válik érvényessé.

6.2.        A telefonos egyeztetést követően kiküldött (a korábbi megrendeléstől elérő tartalmú megrendelésről szóló)megerősítő e-mail a Gumipark részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Gumipark és az Ügyfél között. Amennyiben a telefonos egyeztetést követően nem kerül módosításra a megrendelés, úgy a Gumipark újabb megerősítő e-mailt nem küld ki.

6.3.        A szállítást megelőzően a megrendelését e-mail-ben vagy telefonon keresztül módosíthatja a jelzett átvétel előtt két munkanappal 16.00 óráig, ezt követően visszaigazolt megrendelés nem módosítható. Ha a megrendelés már átadásra került a futárszolgálat részére, a módosítás már nem lehetséges.

6.4.        Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Gumiparktól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

6.5.        Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Gumipark részére és hibát vesz észre a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Gumipark felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Gumipark telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

6.6.        A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.7.        Amennyiben a megrendelni kívánt termék nem áll rendelkezésre a megrendelés leadásának idején, illetve a „termék nem beszerezhető a weboldalon feltüntetett időtartamon belül, avagy az Ügyfél által megrendeli kívánt mennyiség nem elérhető, úgy a Gumipark fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik, amiről a Ügyfél értesítést kap. Bármely, esetlegesen korábban teljesített kifizetést az Ügyfél számára Gumipark haladéktalanul visszatéríti.

6.8.        Ha Gumipark a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, az nem beszerezhető, avagy a szállítás során a Gumipark érdekkörén kívül álló ok miatt marad el a teljesítés, úgy köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Gumipark fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések teljes egészben való visszautasítására.

 1. SZÁLLÍTÁSI FIZETÉSI ÉS SZÁMLÁZÁSI FELTÉTELEK

7.1.        A Szolgálató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut szállítási költség ellenében szállítja ki az Ügyfél részére. Szolgálató az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelési folyamat során tájékoztatja. A szállítási díj meghatározása a kosárban lévő termékek figyelembevételével történik. A Gumipark jogosult az eltérő termékkategóriák (többek között, de nem kizárólagosan: nagyméretű csomagok, kisméretű csomagok) esetén eltérő szállítási díjakat alkalmazni. A szállítási feltételek meghatározására a Gumipark egyoldalúan jogosult. Megrendeléssel összefüggésben. A Gumipark a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

7.2.        Ügyfél tudomásul veszi, hogy a felek eltérő megállapodásának hiányában a Gumipark a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a vevő rendelkezésére bocsátani a terméket. A Gumipark késedelme esetén az Ügyfél jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Gumipark a póthatáridőn belül nem teljesít az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni. Amennyiben a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időpontban – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, akkor az Ügyfél póthatáridő tűzése nélkül jogosult a Szerződéstől elállni. Ügyfél tehát kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felek várható határidőben állapodtak meg és a Gumipark nem teljesít, akkor jogosult elállni a Szerződéstől.

7.3.        A megrendelt terméket - az Ügyfél előzetes jelzés alapján - személyesen is átveheti a Gumipark telephelyein.

7.4.        A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Gumipark az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

7.5.        Az Ügyfél a Gumipark által biztosított fizetési módokról illetve átvételi lehetőségekről az Vásárlási információk oldalon tájékozódhat.

7.6.        Gumipark az Ügyfél részére - a választott fizetési módtól függően - a megrendelése leadásával egyidejűleg vagy annak étvételét  követően legkésőbb 48 órán belül elektronikus számlát állít ki és küld ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Gumipark elektronikus számlát állítson ki.

7.7.        A fentieknek megfelelően az Ügyfél a megrendelés leadásával, megrendelése módosításával és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Gumipark által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, valamint azt a Személyes menü, Megrendeléseim menüpontjából vagy a Gumipark által küldött Számlára vonatkozó leveléből az ott meghatározott időpontig letölti. Az Ügyfél Személyes oldalán az elektronikus számla legalább a külön törvényekben (Áfa tv. , Számviteli tv.) meghatározott időtartamig elérhető.

7.8.        A Gumipark az az elektronikus számlát időbélyegzővel és digitális aláírással látja el. A Gumipark által kiállított elektronikus Számla elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, amely a számviteli és az ÁFA jogszabályok által szabályozott és adóigazgatási azonosításra teljes mértékben alkalmas. Az elektronikus úton kibocsátott Számlákat a hatályos jogszabályok alapján, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti elektronikus Számla, mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat, hitelesen igazolja az adófizetéssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek létét.

7.9.        Mindezek alapján az az Ügyfél, aki elektronikus úton adja le megrendelését és házhozszállítással kívánja a terméket átvenni, minden esetben a fentieknek megfelelő elektronikus Számlát kap a rendeléséről.

7.10.      Az így kiállított elektronikus Számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

7.11.      Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, a kiválasztott üzletben kapnak nyomtatott számlát az eladótól.

7.12.      Gazdasági társaságokra, egyéb gazdálkodó, vagy szervezetekre, egyéni vállalkozókra vonatkozó speciális számlázási szabályok

7.12.1.  Jelen pontban foglaltakat mind egyes olyan számlázásra alkalmazni kell, amely nem a Ptk. szerinti fogyasztókat érinti.

7.12.2.  A Gumipark a weboldalon vagy weboldalain leadott megrendelésekről emberi beavatkozás nélkül (automatikusan) a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki az Ügyfél részére a megrendelt (megvásárolt) termék vagy termékekkel (beleértve a szolgáltatásokat is) kapcsolatban. Ügyfél a jelen Általános Szerződési feltétel elfogadásával visszavonhatatlan tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy az Ügyfél kötelezettsége megadni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes megfelelő adatot, információt.

7.12.3.  A Gumipark által kiadott számlán minden rögzített Megrendelés esetén feltüntetésre kerül a termék vagy termékek (beleértve a szolgáltatásokat is) vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Szolgálató - a hatályos jogszabályoknak megfelelő – számlát állít ki a megrendelt és kiszállítására kerülő termékekről (beleértve a szolgáltatásokat is). Az Ügyfél kizárólagos felelőssége az, hogy a kiállításra kerülő számlához minden rá vonatkozó adatot - a valóságnak megfelelően - rögzítsen, ideértve az elírást is. Ennek elmulasztása, illetve a hiányos vagy hibás rögzítés esetén a Gumipark nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla kiállítására. Az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával ezen lehetőségről visszavonhatatlanul és véglegesen lemond a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben. A hibás, hiányos, téves adatok megadásából eredő, adólevonási jog érvényesítésére nem alkalmas számla miatt keletkező károkat teljes egészében az Ügyfél viseli. A Felek az ezzel kapcsolatos kártérítési és egyéb kötelezésre irányuló kereseteket a jogszabály által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják, az Ügyfél a jelen ÁSZF elfogadásával ezt visszavonhatatlanul elfogadja.

 1. ELÁLLÁSI JOG

8.1.        Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. a) a terméknek,
 2. b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát. A fogyasztó szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja elállási jogát.

8.2.        Fogyasztó elállási jogának gyakorlását Gumipark nem köteles elfogadni amennyiben a termék annak rendeltetésszerű felhasználási jellegéből fakadóan oly mértékben használódik el, hogy az már csak értékcsökkenéssel, nem új termékként helyezhető csak forgalomba.

8.3.        Elállási jog gyarkolásának menete

8.3.1.     Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Gumipark részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Gumipark részére.

8.3.2.     A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az elállásra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

8.3.3.     Mindkét esetben a Gumipark emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

8.4.        Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Gumiparknak.

8.5.        Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailben  történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Gumipark a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

8.6.        Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: [1097 Budapest, Könyves K. krt 12-14. . A határidő megtartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

8.7.        A termék Gumipark címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Gumipark vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Gumipark gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Gumipark által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Gumipark ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Gumipark ügyfélszolgálata fogadja. Fogyasztó erre irányuló igényét Gumipark ügyfélszolgálata fogadja.

8.8.        A Gumiparknak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

8.9.        Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, az elállással élintett termékek visszaküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Gumipark visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Gumipark által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Gumipark jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Gumipark a korábbi időpontot veszi figyelembe.

8.10.      A visszatérítés során a Gumipark a Fogyasztó által megadott bankszámlára vállalja teljesíteni a visszatérítés összegét. Ezen visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

8.11.      Fogyasztó fogyó-kopó alaktrészek (pl. gumiabroncsok) esetén kizórólag olyan termék esetében gyakorolhatja elállási jogát mely termék nem került használatra.

 1. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG

9.1.        A Gumiparkot azon termékeire vonatkozóan, melyek a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, azokra jótállással tartozik, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

9.2.        A jótállási és szavatossági igény csak abroncs meghatározott csatorna mélységéig áll fenn: személygépkocsi, kisteher, terepjáró abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 1,6 mm-ig történő lecsökkenéséig, tehergépkocsi abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 3 mm-ig történő lecsökkenéséig, mezőgazdasági abroncs esetén az eredeti futócsatorna mélység 3,8 mm-ig történő lecsökkenéséig amennyiben az abroncsokat az előírásnak megfelelően, rendeltetésszerűen szerelték fel és használták

9.3.        A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

9.4.        A jótállási kötelezettség nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. gumiabroncsok, védő‐, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” volta esetén fennálló jótállási kötelezettséget.

9.5.        Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

 • szakszerűtlen felszerelés
 • rendeltetésellenes használat,
 • külső sérülés,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

9.6.        A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

9.7.        Az e pontokban foglalt jogosultságok a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztót illetik meg.

9.8.        Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Ügyfél a bejelentett jótállási igénye nem megalapozott, úgy az igény érvényesítésével kapcsolatosan a Gumipark érdekkörében felmerült költségek (pl szállítási, bevizsgálási költségek) érvényesítésére jogosult továbbá az elszállítás költsége az Ügyfelet tereli.

 

 1. SZAVATOSSÁG

10.1.      Kellékszavatosság

10.1.1.  Az Ügyfél a Gumipark hibás teljesítése esetén a Gumiparkkal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

10.1.2.  Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

10.1.3.  Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Gumipark számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Gumipark költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Gumipark adott okot.

10.1.4.  Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Gumiparkkal.

10.1.5.  Az Ügyfél közvetlenül a Gumiparkkal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.1.6.  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Gumiparktól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Gumipark csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Gumipark bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.1.7.  Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

10.1.8.  Amennyiben megállapítást nyer, hogy az Ügyfél a bejelentett szavatossági igénye nem megalapozott, úgy az igény érvényesítésével kapcsolatosan a Gumipark az érdekkörében felmerült költségek (pl szállítási, bevizsgálási költségek) érvényesítésére jogosult, továbbá az elszállítás költsége az Ügyfelet tereli.

10.2.      Termékszavatosság

10.2.1.  A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a 10.1 pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.2.2.  Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.2.3.  Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

10.2.4.  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.2.5.  Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

10.2.6.  Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

10.2.7.  A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

10.2.8.  A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

10.2.9.  A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 1. FELELŐSSÉG

11.1.      A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Gumipark nem vállal felelősséget.

11.2.      Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Gumipark nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

11.3.      Gumipark kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Gumipark ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

11.4.      A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Gumipark nem vállal felelősséget.

11.5.      Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Gumipark jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Gumipark jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

11.6.      Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

11.7.      Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Gumiparknak. Amennyiben Gumipark jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 1. SZERZŐI JOGOK

12.1.      A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Gumipark a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

12.2.      A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Gumipark előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Gumipark előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

12.3.      A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Gumipark előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

13.1.      Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Gumipark tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Központi cím: 1097 Budapest, Könyves K. krt 12-14.

Telefonos ügyfélszolgálat +36 20 500 0033

E-mail: ugyfelszolgalat@gumipark.hu

13.2.      Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását fenti elérhetőségeken írásban terjesztheti elő.

13.3.      Gumipark az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Gumipark elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

 1. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

14.1.      Amennyiben a Gumipark és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Gumiparkkal való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Gumipark mindegyik üzletében elérhető. Az ide írt bejegyzésekre a Gumipark 30 napon belül írásban válaszol.
 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes kormányhivatalok listája a https://www.kormanyhivatal.hu oldalon elérhető.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Gumipark székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Az Ügyfél lakóhelye (tartózkodási helye) alapján elérhető békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Gumipark köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni. Jelen pont értelmében együttműködésnek minősül a válaszirat küldése is.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

15.1.      A Gumipark szaküzleteiben és internetes áruházában csak nem kereskedelmi, egyéni felhasználásra vonatkozó mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki. Mindezek alapján Ügyfél tudomásul veszi, hogy Gumipark termékenként egyesével jogosult meghatározni azt, hogy egy adott termékből mennyi minősül háztartásban szokásos mennyiségének. Gumiparkot ezen meghatározási jog egyoldalúan illeti meg. Amennyiben a Gumipark úgy ítéli meg, hogy az adott megrendelés tartalma a nem kereskedelmi, egyéni felhasználásra vonatkozó mennyiségét meghaladja, akkor jogosult a rendelés mennyiségét egy elfogadható mértékre lecsökkenteni. Ügyfél tudomásul veszi azt is, hogy a Gumipark jogosult meghatározni a kosárba rakható termékek maximális számát. Amennyiben a Gumipark ezen egyoldalú leszállítási jogosultságát alkalmazza, akkor az Ügyfél jogosult a szerződéstől elállni.

15.2.      A Gumipark bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Gumipark a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Budapest, 2021. július 1.

 

Achilles téligumi | Achilles nyárigumi | Aeolus téligumi | Aeolus nyárigumi | Altenzo téligumi | Altenzo nyárigumi | Annaite téligumi | Annaite nyárigumi | APLUS téligumi | APLUS nyárigumi | Apollo téligumi | Apollo nyárigumi | Atlas téligumi | Atlas nyárigumi | Atturo téligumi | Atturo nyárigumi | Austone téligumi | Austone nyárigumi | Avon téligumi | Avon nyárigumi | Barum téligumi | Barum nyárigumi | Bfgoodrich téligumi | Bfgoodrich nyárigumi | Blacklion téligumi | Blacklion nyárigumi | Bridgestone téligumi | Bridgestone nyárigumi | Cachland téligumi | Cachland nyárigumi | Ceat téligumi | Ceat nyárigumi | Chengshan téligumi | Chengshan nyárigumi | ChengShin téligumi | ChengShin nyárigumi | Compasal téligumi | Compasal nyárigumi | Compass téligumi | Compass nyárigumi | Continental téligumi | Continental nyárigumi | Cooper téligumi | Cooper nyárigumi | Dayton téligumi | Dayton nyárigumi | Debica téligumi | Debica nyárigumi | Deli téligumi | Deli nyárigumi | Delinte téligumi | Delinte nyárigumi | Dextero téligumi | Dextero nyárigumi | Diplomat téligumi | Diplomat nyárigumi | Dunlop téligumi | Dunlop nyárigumi | Duraturn téligumi | Duraturn nyárigumi | EP Tyre téligumi | EP Tyre nyárigumi | Eurogrip téligumi | Eurogrip nyárigumi | Evergreen téligumi | Evergreen nyárigumi | Falken téligumi | Falken nyárigumi | Firemax téligumi | Firemax nyárigumi | Firestone téligumi | Firestone nyárigumi | Fortuna téligumi | Fortuna nyárigumi | Fortune téligumi | Fortune nyárigumi | Fulda téligumi | Fulda nyárigumi | General téligumi | General nyárigumi | General Tire téligumi | General Tire nyárigumi | Gislaved téligumi | Gislaved nyárigumi | Giti téligumi | Giti nyárigumi | Goodride téligumi | Goodride nyárigumi | Goodyear téligumi | Goodyear nyárigumi | Gremax téligumi | Gremax nyárigumi | GRIPMAX téligumi | GRIPMAX nyárigumi | GT Radial téligumi | GT Radial nyárigumi | Habilead téligumi | Habilead nyárigumi | Haida téligumi | Haida nyárigumi | Hankook téligumi | Hankook nyárigumi | Heidenau téligumi | Heidenau nyárigumi | Hifly téligumi | Hifly nyárigumi | Imperial téligumi | Imperial nyárigumi | Infinity téligumi | Infinity nyárigumi | Interstate téligumi | Interstate nyárigumi | Kenda téligumi | Kenda nyárigumi | King-meiler téligumi | King-meiler nyárigumi | Kingstar téligumi | Kingstar nyárigumi | Kleber téligumi | Kleber nyárigumi | Kormoran téligumi | Kormoran nyárigumi | Kumho téligumi | Kumho nyárigumi | Landsail téligumi | Landsail nyárigumi | Lanvigator téligumi | Lanvigator nyárigumi | Lassa téligumi | Lassa nyárigumi | Laufenn téligumi | Laufenn nyárigumi | Leao téligumi | Leao nyárigumi | Linglong téligumi | Linglong nyárigumi | Longmarch téligumi | Longmarch nyárigumi | Malatesta téligumi | Malatesta nyárigumi | MALHOTRA téligumi | MALHOTRA nyárigumi | Matador téligumi | Matador nyárigumi | Maxtrek téligumi | Maxtrek nyárigumi | Maxxis téligumi | Maxxis nyárigumi | Mazzini téligumi | Mazzini nyárigumi | Metzeler téligumi | Metzeler nyárigumi | Michelin téligumi | Michelin nyárigumi | Minerva téligumi | Minerva nyárigumi | Mirage téligumi | Mirage nyárigumi | Mitas téligumi | Mitas nyárigumi | Momo téligumi | Momo nyárigumi | Nankang téligumi | Nankang nyárigumi | Nexen téligumi | Nexen nyárigumi | Nitto téligumi | Nitto nyárigumi | Nokian téligumi | Nokian nyárigumi | Nordexx téligumi | Nordexx nyárigumi | Novex téligumi | Novex nyárigumi | Onyx téligumi | Onyx nyárigumi | Orium téligumi | Orium nyárigumi | Ovation téligumi | Ovation nyárigumi | Petlas téligumi | Petlas nyárigumi | Pirelli téligumi | Pirelli nyárigumi | Platin téligumi | Platin nyárigumi | Pneus Ovada téligumi | Pneus Ovada nyárigumi | POINT S téligumi | POINT S nyárigumi | Powertrac téligumi | Powertrac nyárigumi | PREMIORRI téligumi | PREMIORRI nyárigumi | Radar téligumi | Radar nyárigumi | RAPID téligumi | RAPID nyárigumi | Riken téligumi | Riken nyárigumi | Roadhog téligumi | Roadhog nyárigumi | Rotalla téligumi | Rotalla nyárigumi | Royal Black téligumi | Royal Black nyárigumi | Saetta téligumi | Saetta nyárigumi | Sailun téligumi | Sailun nyárigumi | Satoya téligumi | Satoya nyárigumi | Sava téligumi | Sava nyárigumi | Sebring téligumi | Sebring nyárigumi | SEIBERLING téligumi | SEIBERLING nyárigumi | Semperit téligumi | Semperit nyárigumi | Speedways téligumi | Speedways nyárigumi | Sportiva téligumi | Sportiva nyárigumi | Star Performer téligumi | Star Performer nyárigumi | Starfire téligumi | Starfire nyárigumi | STRIAL téligumi | STRIAL nyárigumi | Sumitomo téligumi | Sumitomo nyárigumi | SUN-F téligumi | SUN-F nyárigumi | Sunfull téligumi | Sunfull nyárigumi | Superia téligumi | Superia nyárigumi | Taurus téligumi | Taurus nyárigumi | Tigar téligumi | Tigar nyárigumi | Tomket téligumi | Tomket nyárigumi | Torque téligumi | Torque nyárigumi | Tourador téligumi | Tourador nyárigumi | Toyo téligumi | Toyo nyárigumi | Tracmax téligumi | Tracmax nyárigumi | Triangle téligumi | Triangle nyárigumi | Tristar téligumi | Tristar nyárigumi | Unigrip téligumi | Unigrip nyárigumi | Uniroyal téligumi | Uniroyal nyárigumi | Vee Rubber téligumi | Vee Rubber nyárigumi | Viking téligumi | Viking nyárigumi | Vredestein téligumi | Vredestein nyárigumi | WANDA TYRE téligumi | WANDA TYRE nyárigumi | Wanli téligumi | Wanli nyárigumi | Westlake téligumi | Westlake nyárigumi | Windforce téligumi | Windforce nyárigumi | Windpower téligumi | Windpower nyárigumi | Yokohama téligumi | Yokohama nyárigumi | Zeetex téligumi | Zeetex nyárigumi | Zeta téligumi | Zeta nyárigumi | Ziarelli téligumi | Ziarelli nyárigumi